Thông tin

Nội dung

Cảm nhận học viên

Đăng ký ngay

DATA SCIENCE AND MACHINE LEARNING CERTIFICATE ONLINE

TỰ HỌC DATA VÀ ML TẠI NHÀ CHỈ TỪ 159K

Đăng ký ngay

Trung Tâm Tin Học - Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên

Lộ trình học gồm 10 khóa - Bạn có thể mua Full hoặc mua từng khóa - Bạn sẽ được học:

 • Lập trình bằng các ngôn ngữ như Python và R
 • Sử dụng thành thạo các tools, librarys, framework phục vụ cho Data Science/ Machine Learning
 • Hiểu và vận dụng được các bước trong quy trình triển khai dự án Data Science/ Machine Learning
 • Trích xuất thông tin, hiểu rõ hơn về dữ liệu, trình bày dữ liệu dưới dạng có ý nghĩa và đưa ra quyết định hiệu quả hơn.
 • Thu thập dữ liệu, tiền xử lý dữ liệu, khám phá, phân tích, thống kê tạo ra các báo cáo
 • Hiểu các kiến thức thức cần thiết về toán, xác suất thống kê dành cho Data Science/ Machine Learning
 • Vận dụng các thư viện toán, xác suất thống kê của Python để giải quyết các vấn đề Data Science/ Machine Learning
 • Nắm được các khái niệm CSDL quan hệ, hiểu và áp dụng kiến thức nền tảng của ngôn ngữ SQL, thực hiện truy cập SQL trong môi trường Data Science
 • Sử dụng FugueSQL để truy vấn và trực quan dữ liệu, làm nền tảng cho việc thao tác với dữ liệu lớn (Big Data)
 • Làm việc với CSDL trên Cloud, thu thập dữ liệu từ API
 • Sử dụng các package như Selenium, Scrapy, BeautifulSoup… để thu thập dữ liệu trên Internet
 • Khám phá nhiều loại dữ liệu khác nhau, tiền xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 • Linh hoạt áp dụng các kỹ thuật tiền xử lý dữ liệu cho từng bộ dữ liệu có đặc trưng khác nhau, yêu cầu khai thác khác nhau
 • ""Biết cách phân tích dữ liệu trong Python, dự đoán xu hướng trong tương lai từ dữ liệu
 • Hiểu và áp dụng các thuật toán Machine Learning cho các vấn đề, yêu cầu khác nhau
 • Vận dụng và triển khai các thuật toán quan trọng thuộc nhóm Supervised Learning và Unsupervised Learning trong việc giải quyết các vấn đề thực tế như phân loại, dự đoán các xu thế, xu hướng, phân cụm dữ liệu, gợi ý đề xuất…
 • Hiểu và áp dụng hiệu quả các thuật toán, framework và công nghệ Machine Learning khác nhau cho các vấn đề, yêu cầu khác nhau trong thực tế.
 • Nắm được các kiến thức cần thiết về Deep Learning và biết cách vận dụng các thuật toán Deep Learning trong việc giải quyết các vấn đề thực tế, cụ thể (Computer Vision, Natural Language Processing, Time Series…) thông qua việc sử dụng các bộ thư viện, công cụ mạnh mẽ, mã nguồn mở như Python, Numpy, Pandas, Matplotlib, sklearn, TensorFlow, Keras…
 • Hiểu và vận dụng các công nghệ trong Big Data: cách lưu trữ, quản lý, xử lý và phân tích dữ liệu lớn để mang lại các số liệu theo yêu cầu của hoạt động doanh nghiệp
 • Làm việc với Spark, Big Data Technology mới nhất
 • Trang bị các kiến thức và kỹ năng làm việc với PySpark (Python package tích hợp Spark dùng để thực hiện tính toán song song với các bộ dữ liệu lớn) như PySpark RDD’s, PySpark DataFrame, PySpark SQL, PySpark Mllib, PySpark Streaming, PySpark GraphX…
 • Làm việc trên Cloud, Github, HDFS files…

02

Hệ thống bài tập, đồ án phong phú, hoàn toàn dựa trên tình huống thực tế.

03

Hệ thống học tập trực tuyến đa dạng, giúp HV dễ dàng tương tác với giáo viên, thảo luận nhóm và nhanh chóng có được góp ý từ Giáo viên.

04

Chi phí học rất rẻ, rẻ hơn 60-70% so với giá gốc khóa học thực tế, giúp ai cũng có thể tham gia học, trau dồi kiến thức.

05

Giảng viên giàu kinh nghiệm, tận tình, Học được ở mọi nơi, tiết kiệm thời gian và công sức di chuyển.

01

Chương trình dài hạn, uy tín - chất lượng cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng cần thiết, từ cơ bản đến chuyên sâu về Data Science - Machine Learning.

LỰA CHỌN MUA CÁC KHOÁ HỌC PHÙ HỢP VỚI BẠN HOẶC MUA FULL LỘ TRÌNH

1.099.

000đ

35.000.000đ

FULL LỘ TRÌNH 10 KHÓA

 • Mua khoá học 1 lần học trọn đời.
 • Trọn bộ 10 khóa học trong lộ trình học này.
 • Vừa học, vừa thực hành, kèm theo đầy đủ bài tập, tài liệu.

Đăng ký ngay

159.

000đ

2.500.000đ

Course 1: Fundamentals of Python (Lập trình Python cơ bản)

 • Ứng dụng lập trình Python để xây dựng các tiện ích nhỏ phục vụ cho cá nhân trong công việc, cuộc sống…
 • Biết cách khai thác, sử dụng các thư viện tiện ích trong các module/package
 • Dễ dàng tham gia các khóa học nâng cao liên quan đến ứng dụng Python
 • Có thể nhanh chóng tiếp cận với các ngôn ngữ lập trình khác như Visual Basic.Net, C#, C++, PHP, Java,…

Xem chi tiết khóa học

179.

000đ

5.200.000đ

Course 4: Database SQL and Data Collection for Data Science

 • Áp dụng kiến thức về ngôn ngữ SQL trong việc sắp xếp và rút trích thông tin từ CSDL
 • Thực hiện các truy vấn có chọn lọc, nhóm, thống kê dữ liệu
 • Cập nhật dữ liệu trên bảng như thêm, xóa, cập nhật
 • Làm việc với các loại CSDL phổ biến như: MySQL, Sqlite, MariaDB, PostgreSQL, …
 • Thu thập dữ liệu từ Internet (Web Scraping)
 • Làm việc với CSDL trên Cloud
 • Làm việc với cơ sở dữ liệu thực, công cụ khoa học dữ liệu thực và bộ dữ liệu trong thế giới thực

Xem chi tiết khóa học

179.

000đ

4.500.000đ

Course 2: Data Manipulation and Visualization with Python

 • Nắm được quy trình làm việc cơ bản của Data Science
 • Vận dụng linh hoạt các bộ thư viện, công cụ như Jupyter Notebooks, Numpy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Folium… trong việc giải quyết các bài toán thực tế
 • Hiểu và vận dụng cách tìm dữ liệu, xây dựng câu hỏi nghiên cứu, sử dụng các công cụ và kỹ thuật tìm ra câu trả lời
 • Thực hiện phân tích thống kê cơ bản
 • Vận dụng công cụ trực quan hóa dữ liệu để phân tích, hiểu rõ hơn về dữ liệu và đưa ra quyết định hiệu quả hơn.

Xem chi tiết khóa học

179.

000đ

4.500.000đ

Course 3: Mathematics and Statistics for Data Science

 • Nắm được các kiến thức toán học và xác suất, thống kê cần thiết cho việc tính toán và phân tích dữ liệu
 • Sử dụng được các bộ thư viện, công cụ trong Python trong việc tính toán và thống kê
 • Vận dụng toán học phù hợp tùy theo yêu cầu của từng bài toán khác nhau
 • Thực hiện phân tích thống kê, đưa ra nhận xét trên những bộ dữ liệu thực tế

Xem chi tiết khóa học

179.

000đ

5.500.000đ

Course 7: R programming language for Data Science

 • Khóa học cung cấp cho học viên (HV) những kiến thức nền tảng và những kỹ năng cần thiết để có thể thực hiện việc phân tích, thống kê, biểu diễn đồ họa và báo cáo bằng R – một ngôn ngữ lập trình luôn đứng trong “TOP TEN” các ngôn ngữ lập trình được sử dụng nhiều và phổ biến nhất .
 • Cung cấp kiến thức cơ bản về Machine Learning, một lĩnh vực đang rất “hot” của Data Science
 • Rèn luyện và phát triển kỹ năng lập trình, tư duy logic
 • Xây dựng nền tảng cơ bản vững chắc trong ngôn ngữ lập trình R tạo tiền đề cho việc học các kiến thức lập trình nâng cao, phát triển nghề nghiệp.

Xem chi tiết khóa học

159.

000đ

5.500.000đ

Course 5: Data Pre-processing and Analysis (Tiền xử lý và phân tích dữ liệu)

 • Hiểu và vận dụng các bước trong quy trình tiền xử lý dữ liệu (Data Pre-processing) khi triển khai dự án Data Science
 • Nắm được quy trình và kỹ thuật phân tích dữ liệu (Data Analysis)
 • Phân tích dữ liệu khám phá (Exploratory Data Analysis - EDA) để có cái nhìn ban đầu về dữ liệu, xác định các yếu tố quan trọng trong bộ dữ liệu
 • Thực hiện các thao tác làm sạch dữ liệu (Data Cleaning)
 • Áp dụng linh hoạt các kỹ thuật chuẩn hóa dữ liệu (Data Standardization) khác nhau tùy vào các bộ dữ liệu và yêu cầu của dự án
 • Tạo các tính năng cần thiết (Feature Engineering)

Xem chi tiết khóa học

199.

000đ

5.800.000đ

Course 6: Machine Learning with Python (Máy học với Python)

 • Trang bị kiến thức và kỹ năng vận dụng các thuật toán thuộc nhóm Supervised Learning (Classification, Regression), Unsupervised Learning (Clustering, Association Analysis, Dimensionality Reduction) thông qua việc sử dụng các bộ thư viện, công cụ mạnh mẽ, mã nguồn mở như Python, Jupyter Notebooks, Numpy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, sklearn…
 • Thực hiện các project cụ thể trong bối cảnh giải quyết các vấn đề khoa học dữ liệu hấp dẫn
 • Xây dựng nền tảng vững chắc về Machine Learning với Python, tạo tiền đề cho việc tìm hiểu kiến thức về Deep Learning.

Xem chi tiết khóa học

159.

000đ

5.000.000đ

Capstone Project – Đồ án tốt nghiệp Data Science/ Machine Learning

 • Khóa học được thiết kế với nhiều đồ án thực tế khác nhau dựa trên các bài toán quan trọng của Data Science/ Machine Learning

Xem chi tiết khóa học

199.

000đ

5.800.000đ

Course 8: Deep Learning with Python (Học sâu với Python)

 • Lựa chọn, áp dụng và triển khai các thuật toán Deep Learning một cách thích hợp dựa trên yêu cầu công việc.
 • Hiểu và vận dụng các thuật toán Deep Learning trong việc giải quyết các vấn đề thực tế, cụ thể

Xem chi tiết khóa học

179.

000đ

5.800.000đ

Course 9: Big Data in Machine Learning (Xử lý dữ liệu lớn trong Máy học)

 • Nắm vững các đặc điểm và thành phần của Big Data
 • Nắm vững các kỹ thuật xử lý và phân tích dữ liệu lớn
 • Làm việc với Spark, Big Data Technology mới nhất
 • Làm việc với các thư viện của PySpark như PySpark RDD’s, PySpark DataFrames, PySpark SQL, PySpark Mllib, PySpark Streaming, PySpark GraphX…
 • Áp dụng Machine Learning với Big Data
 • Vận dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu lớn để mang lại các số liệu thống kê theo yêu cầu của doanh nghiệp
 • Cơ hội việc làm ổn định tại các công ty xử lý và phân tích dữ liệu lớn trong và ngoài nước.

Xem chi tiết khóa học

Học Data Science and Machine Learning Online tại EduMalls có gì khác ?

Chương trình Học thử với Video Bài 1
Chương trình dài hạn, uy tín - chất lượng cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng cần thiết, từ cơ bản đến chuyên sâu về Data Science - Machine Learning.
Hệ thống bài tập, đồ án phong phú, hoàn toàn dựa trên tình huống thực tế.
Học qua video, học trọn đời, học được ở mọi nơi, tiết kiệm thời gian và công sức di chuyển.

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 khi gặp sự cố khi học.

Bài 1: Đồ Án Tốt Nghiệp Data Science Và Machine Learning

CHỨNG NHẬN - CAM KẾT

02

Năm phát triển

550

Học viên Tốt nghiệp

99%

Hài lòng về môi trường

100%

Đảm bảo chất lượng

KHÓA HỌC DÀNH CHO CÁC DEVELOPER & NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

1.099.

000đ

17.000.000đ

Nhận ưu đãi giảm giá ngay hôm nay!

Nhận ưu đãi

00
00
00
00

Đăng ký khoá học

EduMalls cung cấp cho bạn các hình thức mua khóa học giúp bạn có thể lựa chọn hình thức phù hợp nhất.

HÌNH THỨC CHỌN MUA KHÓA HỌC

1. Mua trọn bộ 9 khóa + Đồ án
- Thời lượng: 538 tiết học trên máy + 64 tiết làm đồ án tốt nghiệp
- Học phí: đóng trọn khóa một lần là 1.099.000đ (tiết kiệm 94% học phí so với tổng học phí đóng từng khóa là 17.000.000đ)
2. Mua từng khóa lẻ
Bạn có thể mua từng khóa lẻ chỉ từ 159.000đ, 179.000đ và 199.000đ
3. Mua combo giá hời
- Combo 2 khóa: 299.000đ
- Combo 3 khóa: 379.000đ
- Combo 4 khóa: 459.000đ
Lưu ý: Bạn có thể chọn bất cứ khóa học nào.

CUSTOMER SERVICE

Returns & Shipping Policy

Terms of Use

Privacy Policy

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Contact Us

©2023 Allrights reserved EduMalls.net

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔi

Address: Tầng 6, Tòa nhà Flemington, 182 Lê Đại Hành, P.15, Q.11, Hồ Chí Minh

Hotline: + 84968439129

Email: info@edumalls.net

Nội dung cột [Title]
Nội dung cột [Content]
Nội dung cột [Time]

1.099.

000đ

17.000.000đ

Nhận ưu đãi giảm giá ngay hôm nay!

ƯU ĐÃI 94%

00
00
00
00

Đăng ký khoá học

Thông tin

Mục tiêu

Lộ trình học